Касови бележки Сторно

Описание:

Кочан сторно бележки за направени корекции при продажби в търговските обекти, необходим е при сторниране на продажби.

Необходим консуматив, които ще Ви помогне да направите сторно на направена продажба (издаване на фискален бон), в която продажба е направена грешка в сумата или продукта. В него се описват причините за войдирането на продажбата, както и серийният номер на устройството, което е издател на касовата бележка. издава се в два екземпляра, като единия екземпляр остава в кочана, а другият сеги в касовата книга на датата на издаване на сторно бележката.

3.89 лв.

Виж още