КОПИРАНЕ

*Справка в интернет и обработка на файлове се заплаща допълнително.
*Всяко пробно копие / разпечатка се заплаща от клиента.

Широкоформатно